اجرای پوشش مقاوم به حریق رنگ پالایشگاه پارس جنوبی فازهای 6، 7 و 8

مشخصات پروژه

نام پروژه:

رنگ پالایشگاه پارس جنوبی فازهای 6، 7 و 8

مکان:

کنگان

تاریخ شروع:

دی 1385

تاریخ پایان:

دی 1386

میزان پیشرفت پروژه


100%

تامين متریال و انجام رنگ آميزي خطوط لوله وتجھيزات فاز 8.7.6 پارس جنوبي