اجرای پوشش مقاوم به حریق ساختمان تجاری-اداری همیلا

مشخصات پروژه

نام پروژه:

ساختمان تجاری-اداری همیلا

نام کارفرما:

بانک پاسارگاد

مکان:

پونک

متراژ:

180000متر مربع

تاریخ شروع:

تیر 1396

تاریخ پایان:

دی 1398

میزان پیشرفت پروژه


80%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق