گروه مهندسی بتا با بهره گیری از متخصصین فنی و پیشرفته ترین تجهیزات جانبی کارگاهی پروژه های موفقی را در صنعت ساختمان به ثبت رسانده است. پروژه های انجامی در شرکت بتا، ابتدا به صورت هدفمند برنامه ریزی و سپس وارد مرحله اجرا می شود.