محصولات نفت، گاز و پتروشیمی

گروه مهندسی بتا با احداث کارخانه های تولید متریال پوشش های مقاوم به حریق THERMOGAP H و عایق سرد Beta Foam 50 در تامین و اجرای پروژه ها ی مختلف در صنایع نفتی خودکفا گردیده همچنین در حوزه واردات پوشش مقاوم به حریق Avikote نماینده انحصاری شرکت AVI عربستان در ایران می باشد.