برآورد هزینه 

برآورد اولیه هزینه هاي هر پروژه پس از بررسى حجم کل کار (خواندن نقشه هاى نهایى شده) و با درنظر گرفتن نیاز مشتریان و اطلاع یافتن از نوع و میزان خرید محصول تقاضا شده به صورت کاملا رایگان و در طول یک روز کارى انجام مى گیرد .

زمانبندی و ارائه PMS

جدول زمان بندى و سیستم اندازه گیرى پروژه نهایتا یک هفته پس از توافقات اولیه براى انجام کار و دریافت تمامى اطلاعات مورد نیاز گروه مهندسى بتا و با در نظر گرفتن شاخص هایى نظیر: کیفیت خدمات ارائه شده ، بهینه بودن هزینه هاى پروژه براى مشترى ، کوتاه ترین زمان ممکن جهت انجام کار و در نهایت رضایت کلى مشترى از خدمات ارائه شده گروه مهندسى بتا به ایشان ارائه میگردد.

قرارداد

کلیه قراردادهاي منعقد شده با افراد حقیقی و حقوقی اعم از ارگان ها و شرکت هاى دولتی و خصوصی بر اساس قوانین جمهورى اسلامى ایران و دستورالعمل ها و بخشنامه هاى سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم و به مشتریان ارائه مى گردد .