گروه مهندسی بتا همواره بر حریم خصوصی مشتریان و کاربران خود اهتمام می ورزد و نظرات، پیشنهادات و انتقادات آنان را الگویی جهت پیشرفت تلقی می نماید. لازم به ذکر است ثبت نظرات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین دریافت خبرنامه مستلزم ثبت نام، نام خانوادگی ، شماره تماس و ایمیل توسط کاربران می باشد. پشتیبانی گروه مهندسی بتا، تنها اطلاعات مندرج در فیلد ها را به عنوان اطلاعات رسمی کاربران تلقی می نماید و تمامی ارتباطات و مکاتبات با ایشان از این طریق صورت می گیرد، بنابراین درج نام، شماره تماس، آدرس و ایمیل نشان دهنده صحت آن می باشد.

برای دریافت سوالات احتمالی خود با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.
021-96667264-6