پوشش مقاوم به حریق پلاسکو

گروه مهندسی بتا مجری ذیصلاح پوشش های مقاوم به حریق در صنعت ساختمان از سوی پروژه ساختمان جدید پلاسکو انتخاب و عهده دار اجرای پوشش مقاوم به حریق اسکلت فلزی این ساختمان می باشد.