بتا در یک نگاه

سال ۱۳۸۱ (شروع فعالیت گروه مهندسی بتا)

اجرای پوشش مقاوم به حریق

پالایشگاه درود ۳ جزیره خارک

سال ۱۳۸۳​

اخذ نمایندگی انحصاری

از شرکت Grace-AVI

سال ۱۳۸۸

همکاری با شرکت KCH آلمان

اجرای پوشش اسید پروفینگ پتروشیمی اروند

سال ۱۳۹۱

احداث و راه اندازی کارخانه

تولید فوم عایق سرد

سال ۱۳۹۷

تأسیس کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی شیراز

تولید محصول مقاوم به حریق THERMOGAP

سال ۱۳۹۸​

اخذ نمایندگی از کمپانی Doppler یونان

آسانسور و پله برقی

سال ۱۳۹۸

تولید محصول مقاوم به حریق صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (THERMOGAP-H)

کارخانه واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز

سال ۱۳۹۹

اخذ عنوان دانش بنیان

از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

سال ۱۳۹۹

اخذ گواهینامه از آزمایشگاه مترا

انجام آزمونهای تخصصی محصول ضد حریق بخش نفت و گاز

بتـا در آینده

احداث کارخانه آسانسور

تولید موتور و قطعات آسانسور در کشور