دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439

 

Project Type: Supplying and Applying of Fireproofing Materials on Cover of                                             Propylene Spherical Vessel
 

 

Project Name: Rejal Petrochemical Propylene Spherical Vessel

 

Location: Bandar Mahshahr 

 

Area: 6.000 Sq m

 rejal