دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439

 

 

نوع پروژه:

          1- اجراي عملیات رنگ آمیزي و عايق کاری

          2- اجراي پوششها مقاوم به حريق

 

نام پروژه: درود 3

 

محل پروژه: جزیره خارک

 

متراژ:  

          1- 50.000 متر مربع

          2- 14.000 متر مربع

drood3