دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439

 

 

نوع پروژه: اجراي سند بلاست، رنگ آمیزي و نوار پیچي خط لوله

 

نام پروژه: خط لوله چاه های 24 ابوذر و 20 فروزان

 

محل پروژه: جزیره خارک

 

متراژ: 6.500 متر مربع

 abuzar