دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439

 

 

نوع پروژه: عملیات رنگ آمیزی خطوط لوله و مخازن

 

نام پروژه: پالایشگاه آبادان

 

محل پروژه: آبادان

 

متراژ: 95.000 متر مربع

 abadan