دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439

 

 نوع پروژه: تامین و اجراي عملیات پوشش مقاوم به حريق 

 

نام پروژه: مخازن کروی پروپیلن

 

محل پروژه: بندر ماهشهر

 

متراژ: 6.000 متر مربع

 rejal