پنجشنبه 26 مهر 1397 Thursday 18 October 2018 7 صفر 1440

 

نوع پروژه: تامین متریال و اجرای پوششهای مقاوم به حريق

 

نام پروژه: واحد LPG

 

محل پروژه: جزیره خارک

 

متراژ: 10.000 متر مربع

 
 khark