دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439

 

نوع پروژه: تامین متریال و اجرای پوششهای مقاوم به حريق

 

نام پروژه: واحد LPG

 

محل پروژه: جزیره خارک

 

متراژ: 10.000 متر مربع

 
 khark