دوشنبه 7 خرداد 1397 Monday 28 May 2018 13 رمضان 1439

 

نوع پروژه : تامین متریال و اجرای پوششهای مقاوم به حريق

 

نام پروژه: فاز 22-24 پارس جنوبی

 

محل پروژه: کنگان

 

متراژ: 65.000 متر مربع

 
 faz22244