دوشنبه 7 خرداد 1397 Monday 28 May 2018 13 رمضان 1439

نوع پروژه : تامین متریال و اجرای پوششهای مقاوم به حريق

 

نام پروژه: فاز 15-16 پارس جنوبی

 

محل پروژه: عسلویه - پارس جنوبی

 

متراژ: 30.000 متر مربع

 faz15164