پنجشنبه 26 مهر 1397 Thursday 18 October 2018 7 صفر 1440

نوع پروژه : تامین متریال و اجرای پوششهای مقاوم به حريق

 

نام پروژه: فاز 15-16 پارس جنوبی

 

محل پروژه: عسلویه - پارس جنوبی

 

متراژ: 30.000 متر مربع

 faz15164