دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439

نوع پروژه : تامین متریال و اجرای پوششهای مقاوم به حريق

 

نام پروژه: فاز 15-16 پارس جنوبی

 

محل پروژه: عسلویه - پارس جنوبی

 

متراژ: 30.000 متر مربع

 faz15164