پنجشنبه 26 مهر 1397 Thursday 18 October 2018 7 صفر 1440
 

نوع پروژه: تامین متریال و اجرای پوششهای مقاوم به حريق

 

نام پروژه: فاز 13 پارس جنوبی

 

محل پروژه: کنگان

 

متراژ: 20.000 متر مربع

 faz134