دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439

 

 

نام پروژه: ساختمان تجاری ظفر

 

نام کارفرما: شرکت کانرود

 

محل پروژه: ظفر

 

متراژ: 5.000 متر مربع

Zafar