دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439

نام پروژه: ساختمان مسکونی ولنجک

 

نام کارفرما: بخش خصوصی

 

محل پروژه: ولنجک

 

متراژ: 8.000 متر مربع

 
DSC 2832