دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439

 

 

نام پروژه: مجتمع مسکونی پردیس نور

 

نام کارفرما: شرکت مبین سازه پارند

 

محل پروژه: آیت اله کاشانی

 

متراژ: 45.000 متر مربع

asli