دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439

 

 

نام پروژه: مجموعه گردشگری و هتل آبعلی

 

نام کارفرما: شرکت فولاد ساختمان ایستا

 

محل پروژه: آبعلی

 

متراژ: 10.000 متر مربع

 abali