دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439

 

 

نام پروژه: پارکینگ ساختمان شماره 2 شهرداری تهران

 

نام کارفرما: شرکت نماد سازه جنوب

 

محل پروژه: خیام

 

متراژ: 22.000 متر مربع

 asli khaiam