دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439

 

نام پروژه: مجتمع فرهنگی آموزشی روشنگر

 

نام کارفرما: بخش خصوصی

 

محل پروژه: ایوانک غربی

 

متراژ: 2.000 متر مربع

 
asli roshangar