دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439
 

نام پروژه: ساختمان کارگزاری مهر آفرین

 

نام کارفرما: شرکت کارگزاري مهر آفرین

 

محل: خیابان وزراء

 

متراژ: 2.500 متر مربع

 asli kargozari