دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439

 

 

نام پروژه: ساختمان اداری 16 بخارست

 

نام کارفرما: بخش خصوصی

 

محل پروژه: بخارست

 

متراژ: 8.000 متر مربع

 asli 16bokharest