دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439

 

 

نام پروژه: ساختمان اداری بهاران

 

نام کارفرما: بخش خصوصی

 

محل پروژه: وزراء

 

متراژ: 9.000 متر مربع

 asli baharan