دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439

 

 

نام پروژه: مجتمع تجاری اداری فرمانیه

 

نام کارفرما: شرکت ارزش آفرینان آینده

 

محل پروژه: فرمانیه

 

متراژ: 36.000 متر مربع

 asli farmanieh