دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439
 

نام پروژه: ساختمان تجاری اداری شیخ بهایی

 

نام کارفرما: بخش خصوصی

 

محل پروژه: شیخ بهایی شمالی

 

متراژ: 8.000 متر مربع

 asli sheikh