دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439
 

نام پروژه: دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

نام کارفرما: دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

محل پروژه: تبریز

 

متراژ: 22.000 متر مربع

 asli daneshgah