دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439

 

نام پروژه: ساختمان اداری آرش

 

نام کارفرما: بخش خصوصی

 

محل پروژه: جردن

 

متراژ: 10.000 متر مربع

 
 Arash