دوشنبه 7 خرداد 1397 Monday 28 May 2018 13 رمضان 1439
 

نام پروژه: ساختمان مرکزی بانک آینده

 

نام کارفرما: شرکت سرمایه گذاری تات

 

محل پروژه: الهیه

 

متراژ: 55.000 متر مربع

 asli