دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439
 

نام پروژه: ساختمان مرکزی بانک آینده

 

نام کارفرما: شرکت سرمایه گذاری تات

 

محل پروژه: الهیه

 

متراژ: 55.000 متر مربع

 asli