پنجشنبه 26 مهر 1397 Thursday 18 October 2018 7 صفر 1440
 

نام پروژه: ساختمان مرکزی بیمه رازی

 

نام کارفرما: شرکت سرمایه گذاری تات

 

محل پروژه: چهار راه جهان کودک

 

متراژ: 40.000 متر مربع

 DSC 2443