دوشنبه 7 خرداد 1397 Monday 28 May 2018 13 رمضان 1439
 

نام پروژه: ساختمان مرکزی بیمه رازی

 

نام کارفرما: شرکت سرمایه گذاری تات

 

محل پروژه: چهار راه جهان کودک

 

متراژ: 40.000 متر مربع

 DSC 2443